O FIRMIE

OFERTA

KONTAKT

Copyright © 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

ZAKŁAD ŚLUSARSKO - BLACHARSKI

Krzysztof Swoboda

 

00-359 Warszawa, ul. Kopernika 13

tel. 022 826 51 68, 022 826 30 17

fax: 022 832 81 86

 

e-mail: zsb@kswoboda.pl

 

www.kswoboda.pl